Akman Hukuk Bürosu - Av. Harun Akman - Balıkesir

Sosyal Güvenlik Hukuku

Akman Hukuk Bürosu

Sosyal Güvenlik Hukuku

İşten çıkarma ve işe iade kararları uygulamaları danışmanlığı, Toplu işten çıkarma ve sonuçları danışmanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili yazışma ve belgelerin düzenlenmesi, Şirket kapanış, devir ve şube kurulumlarında personel işlemleri danışmanlığı, İş kazalarında yapılacak işlemler, tutanaklar, bildirim yükümlülüğü ve süreç yönetimi,

İş kazalarında işçi- işveren hak ve yükümlülükleri danışmanlığı, Ücret kesme cezaları, geçici iş göremezlik ücretleri danışmanlığı, Maaş, prim, icra kesintisi, yıllık izin, yasal parametre konuları başta olmak üzere bordro içerik danışmanlığı, Yıllık izin süreleri ve izin ücretleri danışmanlığı, Sigortalılık tespiti davalarında temsil, Emeklilik işlemlerinde süre, borçlanma, yaş ve prim gün sayısını kapsar şekilde emeklilik süreç yönetimi, Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında danışmanlık, Ağır ve tehlikeli işlerde personel çalıştırma danışmanlığı, Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili tüm davalarda temsil.