Akman Hukuk Bürosu - Av. Harun Akman - Balıkesir

Hakkımızda

Akman Hukuk Bürosu

Akman Hukuk Bürosu

Akman hukuk & bilirkişilik ofisi bilhassa iş hukuku, işçilik alacakları ve tazminatları alanında bilirkişilik hesaplama uzmanlığı alanı ile iş kazaları ve trafik kazaları tazminat hukuku, gayrimenkul hukuku, ceza hukuku, aile hukuku sosyal güvenlik hukuku ve hukuki danışmanlık alanında çalışmaktadır.

Özellikle Sağlık Bakanlığı-Milli Savunma Bakanlığı-Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklar nezdindeki taşeron firmalarda çalışan işçiler ile belediye rektörlük nezdindeki taşeron firmalarda çalışan işçiler ile diğer kurumsal fabrikalarda çalışan işçilerin tazminat davalarında bilirkişi olarak hesaplama çalışmaları yapılmaktadır.

Bu çerçevede; müvekkillerimize, dinamik çalışma koşullarına uyum sağlamalarında, çalışma ortamını mevzuata uygun bir şekilde düzenlemelerinde ve olası denetimlere hazırlanmalarında yol gösteriyoruz.

Temel prensibimiz; müvekkillerin profilini doğru şekilde analiz ederek, ihtiyaçlarına en uygun çözümler sunmak ve en etkin şekilde karşılık verebilmektir.