Akman Hukuk Bürosu - Av. Harun Akman - Balıkesir

Bilirkişilik

Akman Hukuk Bürosu

Bilirkişilik

Çözümü; uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişiye bilirkişi denir.

Avukat Bilirkişi Bilirkişilik Bölge Kurulları kurulmadan önce hukukçu bilirkişi adıyla adliyelerde görev yapmaktaydı. Ancak bilirkişi kurulları kurulduktan sonra bilirkişilerin kalitesi arttı ve bilirkişiler daha denetlenebilir duruma getirildi. Bilirkişi alımında da 5 yıllık deneyim, temel eğitim sertifikası vs şartlar getirildi ve bu şartları taşımayanlar bilirkişilik yapamaz duruma getirildi.

HUMK.m.275 uyarınca, ancak, “çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde” bilirkişi görevlendirilebilir.

“hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda” bilirkişiye başvurulamaz.

Daha açık bir ifade ile Hakim ve savcılar hukuki bilgi sahibi oldukları için hukukçu bilirkişiye görevlerini deviredemezler. Görevlerini devredemedikleri gibi bu sebeplerle hukukçu bilirkişiyi görevlendirilemez.